Коап ст 1715 ч1

Постанова № 76190052, 23.08.2018, Берегівський районний суд Закарпатської області

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕГІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

23 серпня 2018 року м. Берегове

Суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Гал Л. Л., розглянувши матеріали, що надійшли від Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у Закарпатській області про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, 154, Іршавського району, Закарпатської області, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, директора ДП «Берегівський ЛГ», зі слів раніше не судимого,

за ст. 1631 ч. 1 КУпАП,

в с т а н о в и в :

В ході проведення планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено, що директора ДП «Берегівський ЛГ» ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, а саме: порушив п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, в результаті чого перевіркою донараховано податок на прибуток в сумі 31 536 гривень, в тому числі за 4 квартал 2017 року в сумі 18 976 гривень та 1 квартал 2018 року в сумі 12 560 гривень; ст. 1 Закону України від 23.09.1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» зі змінами та доповненнями, а саме не повернення валютної виручки в законодавчо встановлені терміни; пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, у результаті чого встановлено неподання контролюючому органу податкових декларацій по об’єктам нежитлової нерухомості у с. Н.Село (Берегуйфалівська сільська рада), Берегівського району, Закарпатської області, по об’єктам нежитлової нерухомості у с. Яноші (Яношівська сільська рада), Берегівського району, Закарпатської області, у с. Дийда (Дийдівська сільська рада), Берегівського району, Закарпатської області, у с. Кідьош (Кідьошська сільська рада), Берегівського району, Закарпатської області, за 2015-2017 роки та 1 квартал 2018 року та зниження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на загальну суму 44 040,60 грн.; пп. 168.1.2, 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, в частині несвоєчасної сплати податку на доходи фізичних осіб за серпень 2016 року в сумі 13 088,31 грн., жовтень 2016 року в сумі 3 635, 02 грн.; п. 176.2 «б» ст. 176 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, в частині подання з недостовірними відомостями податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ІІ-ІІІ квартали 2015 року, І – ІV квартали 2016 року.

В суді ОСОБА_1 вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав.

Заслухавши особу, яка притягається до адміністративної відповідальності та дослідивши матеріали справи, а саме протокол про адміністративне правопорушення від 27.06.2018 року, акт документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 року, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи від 27.06.2018 року № 736/07-16-14-01/22114537, вважаю, що ОСОБА_1, як посадова особа своїми діями скоїв правопорушення передбачене ст. 1631 ч. 1 КУпАП, як порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку.

Згідно ч. 2 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_1 допустив порушення за період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 року, тобто пройшло більше трьох місяців з часу виявлення правопорушення, тому відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП України дана справа підлягає закриттю у зв’язку із спливом строку накладення адміністративного стягнення.

На підставі наведеного вважаю, що справу відносно ОСОБА_1 за ст. 1631 ч. 1 КУпАП слід закрити у зв’язку з спливом строку накладення адміністративного стягнення.

Керуючись ст.ст.38, 163-1 ч. 1, 247 п.7, 283, п. 1 ст. 284 КУпАП,

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 1631 ч. 1 КУпАП, а справу закрити у зв’язку із спливом строку накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності протягом десяти днів з дня винесення постанови через цей суд до апеляційного суду Закарпатської області.

Решение Самарского областного суда от 18 августа 2016 г. по делу N 21-1715/2016

Решение Самарского областного суда от 18 августа 2016 г. по делу N 21-1715/2016

Судья Самарского областного суда Толмосова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Сергеева П.Н. на решение судьи Ленинского районного суда г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ, которым

постановление по делу об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области в отношении должностного лица — «данные изъяты» Сергеева П.Н. по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ — оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения,

Постановлением по делу об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ, заместителем начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, должностное лицо — «данные изъяты» Сергеев П.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере «данные изъяты».

Не согласившись с постановление должностного лица, Сергеев П.Н. обратился в Ленинский районный суд г. Самары с жалобой.

Судьей Ленинского районного суда г. Самары ДД.ММ.ГГГГ вынесено указанное выше решение.

В настоящей жалобе, поступившей на рассмотрение в Самарский областной суд, Сергеев П.Н. ставит вопрос об отмене решения районного суда, ссылаясь на то, что судом первой инстанции были неверно определены обстоятельства дела.

Проверив материалы дела с учетом доводов жалобы, письменный отзыв на жалобу заместителя руководителя УФАС по Самарской области Шабанова М.А., заслушав защитника Сметанко И.Д. в поддержание доводов жалобы, представителя УФАС по Самарской области Симонову Т.А. возражавшую на доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ наступает за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса.

Статьей 3 Закона о рекламе определено, что рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (пункт 1); рекламодателем является изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (пункт 5), рекламораспространитель — лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств (пункт 7).

Частью 1 статьи 5 Закона о рекламе предусмотрено, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.

Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения: о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара (пункты 1 и 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе), в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования (ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе).

Ненадлежащей признается реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации ( п.4 ч.1 ст.3 Закона о рекламе).

Согласно части 7 ст.28 Закона «О рекламе» реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом.

Законодатель прямо указывает, что реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации, не подразумевая никаких сокращений, аббревиатур и т.п., то соответственно текст каждой подобной рекламы должен сопровождаться данными сведениями в полном объеме.

Ответственность за нарушение указанной нормы в силу частей 6, 7 статьи 38 Закона о рекламе несет, как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Статьей 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении.

Как усматривается из представленных материалов дела, и установлено судом первой инстанции, в ходе проведения контрольного мероприятия — плановой выездной проверки Управления Федеральной антимонопольной службе по Самарской области в отношении «данные изъяты» было установлено, что в печатном издании «Антенна-Телесемь» N и N за ДД.ММ.ГГГГ была распространена реклама следующего содержания: «Уютный уголок в Управленческом. Успей забронировать свою квартиру. «, в которой отсутствуют сведения о месте и способах получения проектной декларации, что содержит признаки нарушения законодательства о рекламе.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: определением о возбуждении дела N об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом N от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ, договором N на оказание услуг по размещению рекламы от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами дела.

Суд проанализировал все доказательства по делу, пришел к правильному выводу о том, что спорная реклама является рекламой, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Данный вывод суда соответствует положениям действующего законодательства, а также имеющимся в настоящем деле доказательствам.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Ссылка в жалобе о том, что судьей были неправильно определены все обстоятельства дела, не могут быть признаны обоснованными, поскольку все обстоятельства дела были верно установлены и в соответствии с представленными доказательствами, которые были оценены судьей в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ.

Доводы жалобы о том, что судом неполно и необъективно исследованы материалы дела, является несостоятельным, поскольку совокупность исследованных судьей доказательств позволяет установить обстоятельства правонарушения и вину Сергеева П.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Доводы жалобы о том, что решение суда вынесено с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, являются необоснованными, поскольку фактические обстоятельства дела были установлены судом первой инстанции на основании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка.

Другие доводы, изложенные в жалобе, также не являются основанием к отмене решения судьи. Они основаны на ином толковании норм права и установленных судом обстоятельств в более выгодном для лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, свете.

Выводы суда основаны на полном и тщательном изучении материалов дела, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, и являются правильными.

При рассмотрении настоящего дела судьей районного суда не были нарушены требования ст. 1.5 КоАП РФ, каких-либо данных, которые могли бы свидетельствовать о предвзятости судьи при рассмотрении дела, в материалах дела не имеется, принцип презумпции невиновности судьей не нарушен.

Наказание Сергееву П.Н. назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену или изменение обжалуемого решения судьи, не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.7-30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Решение судьи Ленинского районного суда г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ и постановление по делу об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области в отношении должностного лица — «данные изъяты» Сергеева П.Н. по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ — оставить без изменения, жалобу Сергеева П.Н. — оставить без удовлетворения.

Судья Самарского областного суда А.А.Толмосова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Коап ст 1715 ч1

дело № 3-318/12 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

17 декабря 2012 года с. Сарыг-Сеп

Мировой судья судебного участка Каа-Хемского кожууна Республики Тыва Ширяев А.В., с участием секретаря Даваа А.М., рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении водителя Докмит Андрея Валерьевича ***, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ

У С Т А Н О В И Л :

20 ноября 2012г. в 15 час. 30 мин. водитель Докмит А.В. совершил правонарушение, предусмотренное п.п.2.7 ПДД, ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, управлял транспортным средством, а именно а/машиной марки «*» государственный регистрационный знак * на ул. * в с.*, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На рассмотрение административного дела Докмит А.В. не явился, был извещен надлежащим образом, ходатайства об отложении дела не заявлял, в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ судья рассматривает дело в отсутствии указанного лица.

Изучив материалы дела: протокол об административном правонарушении, протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянение от 20.11.2012 года, согласно которого установлено состояние алкогольного опьянения водителя Докмит А.В. , рапорт инспектора ДПС по факту выявленного правонарушения и оценив в совокупности представленные доказательства, суд установил: Согласно п.2.1 ст.19 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196-ФЗ (В ред. от 27.07.2010 года №227-ФЗ) запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Представленные доказательства по делу суд находит относимыми и допустимыми к рассматриваемому делу, оценивая доказательства в совокупности в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ , судья приходит к выводу о том, что своими действиями Оюн А.М. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.8 КоАП РФ- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Смягчающие обстоятельства: нет.

Отягчающие обстоятельства: нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Докмит Андрея Валерьевича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок полтора года.

Исполнение постановления возложить на ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылский».

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Каа-Хемский районный суд с момента вручения копии постановления.

Постанова № 75777311, 08.08.2018, Балтський районний суд Одеської області

1) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ

08 серпня 2018 року м. Балта, Одеська область

Суддя Балтського районного суду Одеської області МЯСКІВСЬКА І.М., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, українця, громадянина України, не працюючого, який протягом року неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1, ч. 2 ст. 187 КУпАП,

за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

Постановою Балтського районного суду Одеської області від 09.01.2018 року відносно ОСОБА_2 встановлено адміністративний нагляд, та встановлено певні обмеження, в тому числі: заборонено виходити з будинку за місцем проживання щодня з 21:00 години до 05:00 години, зобов’язано з’являтися чотири рази на місяць на реєстрацію до ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області, заборонено виїжджати за межі Балтського району без дозволу начальника ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області та заборонено відвідувати торговельні заклади, де продають спиртні напої на розлив. З даними обмеженнями ОСОБА_2 ознайомлений під розпис.

22.07.2018 року ОСОБА_2, в порушення правил адміністративного нагляду, в нічний час був відсутній за місцем проживання.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вчинене правопорушення визнав, пояснивши, що змінив місце свого проживання, однак не повідомив про це до ОСОБА_1

Правопорушення, передбачене ст. 187 ч. 2 КУпАП, вчинене ОСОБА_2 знайшло своє підтвердження зібраними матеріалами по справі, постановою суду від 09.01.2018 року про встановлення відносно ОСОБА_2 адміністративного нагляду, рапортом ДОП ОСОБА_1 ОСОБА_3 від 23.07.2018 року про відсутність піднаглядного ОСОБА_2 за місцем проживання у нічний час, довідкою про результати розгляду за фактом порушення адміннагляду від 01.08.2018 року, постановою суду від 20.07.2018 року про притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 187 КУпАП, письмовими поясненнями свідка ОСОБА_4, про те, що її син ОСОБА_2 22.07.2018 року о 22:00 годині був відсутній вдома, оскільки пішов до свого нежилого будинку.

При накладенні адміністративного стягнення судом враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини тощо.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» ставка судового збору становить 0,2 % розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

На підставі викладеного, з огляду на обставини справи, вбачаючи в діях ОСОБА_2 порушення правил адміністративного нагляду, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, суддя, керуючись ст. ст. 23, 24 ч.1 п. 2, 33, 187 ч. 2, 283, 284 КУпАП,

П О С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_2 притягнути до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в сумі 255,00 грн. (Отримувач коштів: УК у ОСОБА_1 р-ні Балтський р-н/21081100, ЄДРПОУ: 37343087; Банк отримувача: ГУДКСУ в Одеській області, Код банку отримувача (МФО): 899998; Рахунок отримувача: 31111106015057; Призначення платежу: *;21081100; 08.08.2018 р.; 493/1715/18; ОСОБА_5М.)

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Державної судової адміністрації України судовий збір у розмірі 352,40 грн. (Отримувач коштів: ГУК у м. Києві / м. Київ / ЄДРПОУ: 37993783; Банк отримувача: ГУДКСУ в м. Києві, Код банку отримувача (МФО): 899998; Рахунок отримувача: 31211256026001, Код класифікації доходів бюджету: 22030106, Призначення платежу: 22030106; 08.08.2018 року, Справа № 493/1715/18;* ОСОБА_2М.).

Роз’яснити ОСОБА_2, що відповідно до ст.. 307 КУпАП, штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених ст. 300-1 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови — не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України.

Згідно ст.. 308 КУпАП, у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою ст.. 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова може бути оскарженою до апеляційного суду Одеської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Постанова № 72738358, 14.03.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

1) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ

2) ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Зеленко О.В., розглянувши адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2/5, пенсіонера, за ч.1 ст.195-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

В С Т А Н О В И Л А:

З протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП № 458960 від 08.02.2018 вбачається, що 08.02.2018 близько 16 год. 25 хв. в м. Івано-Франківську по вул.Бельведерській, 32, у ОСОБА_1 виявлено порушення порядку перереєстрації газового пістолета “ПГШ-790”, калібр 9 мм, № КО 036969. Своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 195-2 КУпАП.

ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи. На адресу суду 22.02.2018 та 12.03.2018 повернулися повістки про виклик до суду, згідно довідок «Укрпошти» причина повернення – «за закінченням встановленого строку зберігання». За таких обставин, керуючись ст. 268 КУпАП, вважаю, що справу можна розглянути за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Згідно ст.9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ст.251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що вину ОСОБА_1 доведено зібраними по справі доказами, зокрема даними з протоколу про адміністративне правопорушення серії ГП № 458960 від 08.02.2018, рапортом працівника поліції від 08.02.2018, іншими матеріалами справи про адміністративне правопорушення.

Таким чином, дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.1 ст.195-2 КУпАП як порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них, та накласти на нього адміністративне стягнення в межах санкції ч.1 ст.195-2 КУпАП.

Відповідно до ст.23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

За таких обставин, встановлюючи наявність чи відсутність адміністративного правопорушення в діях особи, щодо якої складено протокол, та даючи оцінку фактичним даним, наявним в матеріалах справи, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, вважаю, що вина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.195-2 КУпАП повністю доводиться дослідженими в судовому засіданні доказами.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, ставлення до скоєного правопорушення, та відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, вважаю, що до нього слід застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу.

Керуючись ст. ст. 9, 23, 33, 195-2, 221, 251, 283, 284, 285 КУпАП,

П О С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3/5, пенсіонера, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.195-2 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 34 (тридцять чотири) гривні без конфіскації газового пістолета “ПГШ-790”, калібр 9 мм, № КО 036969.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3/5, пенсіонера, на користь стягувача Державної судової адміністрації України, місце знаходження: вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 26255795, з зарахуванням на рахунок 31215256700001, отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код за ЄДРПОУ 37993783, банк отримувача ГУДКС України в м.Києві, код банку отримувача 820019, код класифікації доходів бюджету 22030106 — 352 грн. 40 коп. судового збору.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд упродовж десяти днів з дня винесення постанови.

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора

Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”

Переглянути наявність і термін дії ліцензій

Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є

Смотрите еще:

  • Выплаты за рождение ребенка беларусь Детские пособия в Беларуси с 1 августа по 31 октября 2018 года С 1 августа 2018 года в Беларуси увеличен размер государственных пособий семьям, воспитывающим детей. При расчете пособий Министерство труда и социальной защиты применило бюджет прожиточного минимума в […]
  • Мировой суд ленинского района г оренбурга 2 участок судебный участок №2 мирового судьи Ленинского района Оренбурга С 20 октября водители-нарушители смогут получить права назад только после уплаты всех штрафов на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Оренбургской области […]
  • Протокол заседания педагогического совета август Педагогический совет ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 ПОВЕСТКА заседания педагогического совета Внедрение информационных технологий в содержание образовательного процесса как важное звено реализации государственной программы «Развитие образования» 31 августа 2018 г.№ […]
  • Закон 255 фз об обязательном социальном страховании статья 14 Публикации Публикации В Федеральный закон от 29.12.2006 N 255 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее . Закон N 255 ФЗ) были внесены изменения, которые вступили в силу с […]
  • Работа в госслужбе вакансии пермь Работа в госслужбе вакансии пермь Прием документов заканчивается через 1 день Администрация города Перми Пермский край, Пермь от 17 000 до 20 000 руб. Прием документов заканчивается через 1 день Администрация города Перми Пермский край, Пермь от 16 000 до 20 000 […]
  • Сколько пособие на рождение второго ребенка Детские пособия с 1 мая по 31 июля 2018 года С 1 мая 2018 года в Беларуси увеличен размер детских пособий, за исключением пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Перерасчет указанных пособий будет произведен с 1 августа текущего года. Вид пособия Размер […]
  • Юрья 2 кировская область воинская часть 19970 Ракетные войска стратегического назначения. Справочник. Структура РВСН. Нас посетили 79-й гвардейский ракетный Севастопольский Краснознаменный полк (в/ч 18278, с 1978: в/ч 19970), позывной «. », с 1979: «Ватага» Сформирован 22 августа 1958 года в г. Умани, […]
  • Начисление за расчетный период Начисление за расчетный период 2.1. Расчетный период для начисления среднего заработка Расчетным называют период– за который определяют средний заработок. Расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу наступления отпуска. Работник уходит в […]