Ст8 зу о защите прав потребителей

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти. Розрахунки із споживачем у такому разі проводяться в порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

10. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12. Виробник зобов’язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару.

Продавець (виробник) товарів зобов’язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв’язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

КОММЕНТАРИЙ от ресурса «ПРОТОКОЛ»:

Позивач просила суд розірвати договір купівлі-продажу жіночих чобіток та стягнути із відповідача (фізична особа-підприємець) їх вартість у розмірі 1 695 грн та моральну шкоду, яка виразилася у розчаруванні від виявлених недоліків придбаного товару, у докладанні додаткових зусиль для спонукання відповідача на усунення недоліків чобіток та в подальшому зверненні до відповідача із заявою про розірвання договору купівлі-продажу та поверненні сплачених коштів.

Суд першої інстанції відмовив в позові, але апеляційним судом це рішення скасоване, ухвалене нове рішення про задоволення позовних вимог. При цьому суд апеляційної інстанції дійшов до обґрунтованого висновку про те, що оскільки недоліки взуття виникли в період гарантійного строку протягом 30 днів після його придбання, а також те, що обов’язок доведення належної якості проданого товару і обов’язок належного оформлення претензії покупця щодо недоліків цього товару та проведення в необхідних випадках перевірки якості товару із забезпеченням права споживача взяти участь у такій перевірці законом покладено на продавця (ч. 2 ст. 1209 ЦК України, ст. 8 Закону), а відповідач зазначених обставин не довів, а тому вимоги позивача про розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми є підставними та підлягають до задоволення, що у повній мірі забезпечить права.

Крім того, враховуючи характер та тривалість моральних страждань позивача апеляційний суд правильно стягнув на користь позивача моральну шкоду у сумі 1 000 грн., що відповідає ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів»

Найбільш докладно положення Закону України «Про захист прав споживачів», в контексті цієї судової справи, піддані тлумаченню в ухвалі апеляційного суду від 14.06.16. В ній, зокрема, зазначено, що споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми в розумний строк лише у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи. Споживач має право пред’явити одну із вимог, передбачених ч. 1 ст. 8 цього Закону, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною 1 цієї ж статті.

Істотний недолік – це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: він взагалі не може бути усунутий; його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Защита прав потребителя: кому и на что жаловаться (видео)?

Потребитель имеет право подать жалобу на качество товара или услуги в течение всего гарантийного срока. А в течение двух недель (14 дней) с момента покупки потребовать замены товара или возврата средств. О реальных ситуациях, когда продавцы пренебрегают правами потребителей или наоборот: неожиданно идут им навстречу, а также о том, куда обращаться, в случае нарушения ваших прав, рассказывает Prostobank.ua

Екатерина Гутгарц, главный редактор Prostopravo.com.ua

В соответствии со ст. 7 Закона Украины «О защите прав потребителя» изготовитель (исполнитель) обеспечивает надлежащую работу (применение, использование) продукции, в том числе комплектующих изделий, в течение гарантийного срока, установленного нормативно-правовыми актами, нормативными документами или договором. Гарантийный срок указывается в паспорте на продукцию или на этикетке, или в любом другом документе, прилагаемом к продукции.

Если товар нуждается в специальной установке (подключении) гарантийный срок исчисляется со дня их осуществления, а если день передачи, установки (подключения) или сборки товара установить невозможно, — со дня заключения договора купли-продажи.

Относительно продукции, на которую гарантийные сроки или срок годности не установлены, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю, исполнителю) соответствующие требования, если недостатки были обнаружены в течение двух лет, а относительно объекта строительства — не позднее десяти лет со дня передачи их потребителю.

То есть, гарантия сохраняется в любом случае, но может исчисляться не с момента установки, а с момента покупки. При отсутствии гарантийного документа, потребитель вправе предъявить требования по качеству продукции в течение двух лет.

Потребитель вправе обратиться в Госпотребинспекцию или в суд в случае любого нарушения его прав.

В случае, если при покупке техники в магазине вам навязывают своих установщиков, иначе – грозят снять товар с гарантийного обслуживания, такие условия договора купли-продажи можно расценивать как несправедливые в понимании ст.18 ЗУ «О защите прав потребителя», согласно которой продавец (исполнитель, производитель) не должен включать в договоры с потребителем условия, которые являются несправедливыми. Условия договора являются несправедливыми, если вопреки принципу добросовестности его следствием является существенный дисбаланс договорных прав и обязанностей во вред потребителю.

Техника снимается с гарантии, в случае, если установка техники будет произведена с нарушением технических норм, что приведет к поломке изделия. Так, согласно ч.14 ст.8 Закона Украины «О защите прав потребителя» требования потребителя, предусмотренные настоящей статьей, не подлежат удовлетворению, если продавец, производитель докажут, что недостатки товара возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения.

Семен Христенко, прораб строительной бригады Semm Bud

В нашей практике был случай, когда уже после поклейки обоев, мы обнаружили дефект. На удивление, проблему возврата средств решили буквально за два дня. Обратились в магазин, потом связались с поставщиками обоев. Буквально в этот же день приехал эксперт фирмы-поставщика. Убедившись, что товар действительно бракованный, он предложил компенсацию. Деньги получили в магазине на следующий день. С нашей стороны потребовался только чек.

Ольга Соколова, глава комиссии по вопросам реорганизации Госпотребинспекции Украины

Відповідно до ст.. 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються Держспоживінспекцією України у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. А ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, не пізніше 15 днів від їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити звернення неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний термін вирішення питання, порушеного у зверненні не може перевищувати 45 днів.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про звернення громадян», відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, витрати зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, і т.і. у зв’язку з перевіркою таких звернень, можуть бути стягнені з громадянина за рішенням суду.

Перевірка дотримання законодавства про захист прав споживачів проводиться відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 310 від 7.03.2010 р. Чинним законодавством України не передбачено норм щодо попередження суб’єкта господарювання про проведення позапланової перевірки. При цьому факт порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів перевіряється безпосередньо під час проведення такої перевірки.

Не пропустите новые статьи. Подписывайтесь на рассылку!

Про захист прав споживачів 2018

Про захист прав споживачів в останній чинній редакції від 10 червня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції закону відсутні.

Ви можете порівняти редакції даного закону, вибравши дати вступу редакцій в силу і натиснути на кнопку «Порівняти». Всі останні зміни та доповнення відкриються перед Вами як на долоні.

ЗУ «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

До законодавства про захист прав споживачів відноситься даний закон, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс та інші нормативно-правові акти, що містять положення про захист прав споживачів.

В ЗУ «Про захист прав споживачів» встановлено, що держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.

Захист прав споживачів здійснює центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Юрист-UA.Net постійно стежить за актуалізацією кодексів та законів.

Так, наприклад, Про захист прав споживачів не має на даний момент ніяких нових запланованих редакційий.

Шансів знайти новішу чинну редакцію — немає.

Ст8 зу о защите прав потребителей

01.12.2005 р. на засіданні Верховної Ради України був прийнятий Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про захист прав споживачів» (по суті, Закон України «Про захист прав споживачів» у новій редакції). 01.12.2005 р. Президент України Віктор Ющенко підписав Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про захист прав споживачів» (далі — Закон), 13.01.2006 р. Закон у новій редакції вступив у дію.

Необхідно відзначити, що прийняття Закону України «Про захист прав споживачів» у новій редакції є актуальним. Особливо це стосується виконання зобов’язань щодо адаптації національного законодавства до законодавства країн-членів ЄС, включаючи сферу захисту прав споживачів, забезпечення безпеки продукції в процесі її поширення і розміщення на ринку. Однак, якщо раніше вітчизняні норми по захисту прав споживачів були кращими на території Європи, те зараз так сказати не можна, незважаючи на внесення великого числа «європейських уточнень».

Закон містить ряд нововведень, про які буде корисно довідатися всім споживачам.

Так, у відповідності до ст.1 Закону, відтепер на захист своїх споживчих прав можуть розраховувати як громадяни України, так і іноземці, обличчя без громадянства саме як споживачі.

Однак, з іншого боку, формулювання ряду термінів ст.1 не можна назвати логічними. Так, трактування терміна «договір» у Законі є недоречним, оскільки цивільно-правовий термін «договір» має зміцнений сенс, що закріплений у ст. 626 Цивільного кодексу України. Таке «перекручування» термінології внесе плутанину в і так непросте вітчизняне судочинство.

Кожному споживачу необхідно знати, що Законом чітко урегульований порядок позначення ціни, проведення маркетингових акцій. Позначення ціни повинне бути чітким і простим для розуміння і обов’язково містити в собі всі податки й інші обов’язкові платежі. Використовувати поняття «знижка», «розпродаж», «зменшена ціна» і аналогічні терміни продавець може лише в тому випадку, якщо продукція реалізується безпосередньо самим продавцем, знижка дається на обмежений період часу, причому ціна продукції буде нижче звичайної. Під «розпродажем» розуміється обмежена в часі реалізація всіх товарів чи товарів чітко визначеної групи у межах одного місця торгівлі за ціною, що нижче звичайної.

Гарантійний термін і якість продукції.

У ст. 7 Закону передбачено, що щодо продукції, на яку гарантійні терміни придатності не встановлені, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом 2-х років, а щодо об’єкта будівництва — не пізніше 10 років з дня передачі споживачу.

Ст.8 Закону, що регламентує права споживача у випадку придбання їм товару неналежної якості, викладена таким чином, що покупець фактично має право вимагати ремонту, а не заміни товару неналежної якості. Зараз, щоб обміняти неякісний товар, необхідно довести, що ремонту цей товар не підлягає, а зробити це досить складно. Таким чином, у випадку виявлення протягом установленого гарантійного терміну недоліків товару споживач має право вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний термін; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. При виявленні протягом установленого гарантійного терміну істотних недоліків, що виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), чи фальсифікації товару (підтверджених при необхідності висновком експертизи), споживач має право по своєму вибору вимагати від продавця чи виробника: 1) розриву договору і повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) заміни товару на такий же чи товар аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника). Істотним визнається недолік, що унеможливлює неприпустимим використання товару відповідно його цільовому призначенню, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення виявляється знову по незалежним від споживача причинам. Такий недолік не може бити усунутий, чи його усунення вимагає понад 14 календарні днів, чи робить товар істотно іншим, чим передбачене договором.

Вимоги споживача, приведені вище, пред’являються на вибір споживача продавцю за місцем купівлі товару, виробнику чи підприємству, що задовольняє ці вимоги по місцезнаходженню споживача. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють приведені вище вимоги.

Необхідно звернути увага на те, що зафіксований у ст. 10 Закону перелік прав споживача у випадку порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) не є обмеженим. Це повинно сприяти більш ефективному захисту прав споживачів у нашій державі. Так, у випадку виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право по своєму виборі вимагати задоволення своїх вимог згідно ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів».

Придбання споживачем продукції в кредит.

Революційним є включення в споживчі кредити, крім позик, на купівлю товарів іпотечних і автомобільних кредитів. Однак ці норми мають відношення до діяльності винятково фінансових закладів і не регулюють торгівлю в розстрочку. Закон зобов’язує кредитора повідомити клієнта про кредитні умови в письмовій формі. Також на кредитора лягає обов’язок доводити факт передачі клієнту екземпляра кредитного договору. Відповідно до тієї ж ст. 11 Закону споживач має право протягом 14 календарних днів відкликати свою згоду про надання споживчого кредиту без пояснення причин ( однак це правило не поширюється на іпотечні, житлові кредити і кредити на надані послуги). Для відкликання договору споживач повинний письмово повідомити кредитора і повернути кредитору гроші чи товар. Споживач зобов’язаний сплатити відсотки за період між моментом одержання грошей і моментом їхнього повернення по ставці, встановленої в договорі. Ніяких інших зборів і штрафів у зв’язку з відкликанням згоди споживач платити не зобов’язаний.

Інтернет-продажі, «піраміди» і штрафи.

Нарешті урегульовані продажі через Інтернет-магазин, поза торговими чи офісними приміщеннями. При такому способі продажу продавець зобов’язаний надати споживачу документ, у якому, зокрема, обов’язково вказується назва і місце розташування продавця, назва продукції, її ціна. У випадку реалізації продукції поза торговими чи офісними приміщеннями, у відповідності зі ст. 12 Закону, споживач має право розірвати договір за умови оповіщення про це продавця протягом 14 днів з дати одержання документа, що засвідчує факт здійснення угоди чи прийняття продукції. Продавець повинен повернути сплачені гроші не пізніше 30 днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати продукцію , результати роботи чи послуги до повернення сплаченої їм суми грошей. Будь-які витрати, пов”язані з поверненням продукції, покладаються на продавця.

Нововведенням в Законі для споживачів є визначення ст.18 Закону умов договору, що обмежують права споживачів, чи є несправедливими. На підставі норм Закону про обмежуючі умови договорів, споживачі можуть вимагати визнання недійсними раніше укладених договорів, що містять несправедливі умови, що вносять істотний дисбаланс договірних прав і обов’язків на шкоду споживачу. Крім того, перелік несправедливих умов у договорах зі споживачами не є вичерпним, а нечіткі чи двозначні положення договорів зі споживачами трактуються на користь споживача. Це також повинно сприяти більш ефективному захисту прав споживачів.

Ст. 19 Закону забороняє нечесну підприємницьку діяльність, зокрема:

— створювати «піраміди», коли споживачу платять за залучення інших споживачів, пропонувати один вид продукції для збуту іншого, розміщувати недостовірну інформацію про наявність обмеженої кількості товарів, спонукати споживачів швидко і нерозважно приймати рішення про придбання товару, поширювати повідомлення про розпродаж у зв’язку з припиненням діяльності (закриттям) магазина, якщо це не відповідає дійсності. Однак санкції на цей рахунок не прописані. Також Законом заборонена агресивна підприємницька практика, що містить елементи примуса, що істотно впливає на волю вибору споживача.

У п. 9 ст. 23 визначені штрафи в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за невиконання чи несвоєчасне виконання розпоряджень органів по захисту прав споживачів. П. 10 цієї ж статті за реалізацію простроченого товару передбачається штраф у розмірі 200 % вартості залишку, але не менш п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Аналізуючи положення Закону, необхідно акцентувати увагу на наступних його істотних недоліках. Так, вимагає більш широкого висвітлення в Законі (ст. 5) питання про створення державою умов для одержання споживачами потрібних знань з питань реалізації їхніх прав, оскільки ця проблема лише задекларована, а ніяких заходів щодо її врегулювання і механізму реалізації не запропоновано. Крім того, обійдено стороною механізм забезпечення відповідальності у випадку порушення законодавства про порушення прав споживачів. Розділ III Закону присвячений громадським організаціям споживачів, однак не регламентований механізм державної підтримки таких громадських організацій.

Ст8 зу о защите прав потребителей

КУПИЛА В КОМФИ ПЛОЙКУ В ДЕКАБРЕ ОКОЛО МЕСЯЦА ЕЮ НЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ А КОГДА ВЗЯЛА ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОНА НЕИСПРАВНА НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И КНОПКА ВКЛ ВЫКЛ НЕ РАБОТАЕТ.
Я ТАК ПОНИМАЮ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В МАГАЗИН МНЕ ЕЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ НО Я ХОЧУ ПРОСТО НОВУЮ А НЕ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР!
:confused: МОГУ ЛИ Я ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ И НЕ СОГЛАШАТЬСЯ НА РЕМОНТ. СПАСИБО

Какой гарантийный срок установлен на эту плойку? И какая дата изготовления её?

КУПИЛА В КОМФИ ПЛОЙКУ В ДЕКАБРЕ ОКОЛО МЕСЯЦА ЕЮ НЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ А КОГДА ВЗЯЛА ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОНА НЕИСПРАВНА НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И КНОПКА ВКЛ ВЫКЛ НЕ РАБОТАЕТ.
Я ТАК ПОНИМАЮ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В МАГАЗИН МНЕ ЕЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ НО Я ХОЧУ ПРОСТО НОВУЮ А НЕ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР!
:confused: МОГУ ЛИ Я ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ И НЕ СОГЛАШАТЬСЯ НА РЕМОНТ. СПАСИБО

Выдповыдь знайдете в ЗУ «Про захист прав споживачів » :

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару
неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного
строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за
необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на
аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у
використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні
торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині
першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо
товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті,
пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі
товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за
місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених
частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу
вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють
також створені власником продавця торговельні підприємства та
філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем
товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі
договору. Функції представників підприємств-виробників виконують
їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети,
або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі
договору з виробником.

Ответ на вопрос — «МОГУ ЛИ Я ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ И НЕ СОГЛАШАТЬСЯ НА РЕМОНТ?» — да, можете!

СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
БУДЕМ ИТИ «БОРОТЬСЯ», А ТО ПРОСТО РЕАЛЬНО ОБИДНО=ПОКУПАЕШ ЧТОБЫ В РАДОСТЬ В ПОДАРОК А ТУТ.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО
И ПОДПИСЬ Я НЕ СТАВИЛА , ПЛОЙКУ ВООБЩЕ УПОКОВАЛИ И ВСЕ, Я ПРОСИЛА ЧТОБЫ РАСКРЫВАЛИ И ПОСМОРТЕТЬ ЧТО С НЕЙ ВСЕ НОРМ ТАК ОНИ ЕЩЕ И БУРЧАЛИ.. ( ВОТ ТАК ВОТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удачи Вам в Вашей «борьбе» за справедливость и терпения, т.к. оно Вам понадобится.
Если нужна будет помощь, обращайтесь — всегда поможем!
Ещё, если будет возможность и желание, напишите о результате Вашей «борьбы».

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист прав споживачів

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару
неналежної якості

п.1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного
строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за
необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на
аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у
використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні
торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині
першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо
товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті,
пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі
товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за
місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених
частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу
вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють
також створені власником продавця торговельні підприємства та
філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем
товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі
договору. Функції представників підприємств-виробників виконують
їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети,
або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі
договору з виробником. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
п. 5 — Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять
кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє
вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх
повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника
(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені
частиною першою цієї статті).

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист прав споживачів

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару
неналежної якості

п.1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного
строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за
необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на
аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у
використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні
торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині
першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо
товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті,
пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі
товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за
місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених
частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу
вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють
також створені власником продавця торговельні підприємства та
філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем
товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі
договору. Функції представників підприємств-виробників виконують
їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети,
або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі
договору з виробником. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
п. 5 — Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять
кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє
вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх
повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника
(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені
частиною першою цієї статті).

Огромное спасибо за ответ.

ПОСТАНОВА
від 18 лютого 1997 р. N 176
Київ

Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту

<Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99
N 141 ( 141-2003-п ) від 29.01.2003
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 330 ( 330-2004-п ) від 17.03.2004
N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004
N 1184 ( 1184-2007-п ) від 26.09.2007
N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008
N 989 ( 989-2008-п ) від 12.11.2008 >

ПРАВИЛА
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
147. Водій автобуса (маршрутного такси) зобов’язаний:

10) зупиняти під час виконання рейсу в режимі маршрутного таксі автобус для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях, але не ближче ніж за 100 метрів від місця зупинки громадського транспорту, якщо це не суперечить Правилам дорожнього руху ( 1306-2001-п, 306а-2001-п );

11) зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги;

Я ТАК ПОНИМАЮ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В МАГАЗИН МНЕ ЕЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ НО Я ХОЧУ ПРОСТО НОВУЮ А НЕ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР!
:confused: МОГУ ЛИ Я ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ И НЕ СОГЛАШАТЬСЯ НА РЕМОНТ.

нет не можете.
Обмену в течении 14 дней подлежит качественный исправный товар не бывший в использовании.
Неисправный товар в любом случае сначала подлежит ремонту. И только в случае наличия существенного недостатка (т.е. неисправимого заводского дефекта) или превышении срока ремонта можно требовать обмена товара или возврата денег.
Неисправность кнопки или датчика ,отнюдь не говорит что этот недостаток существенный и не подлежит устранению.

Приобрели ювелирное изделие с бриллиантом, через 1.3 года в кафе выпала вставка, официант нашел кристалл по форме, размеру и огранке идеально похожий на тот что был в кольце. На следующий день кольцо вместе с найденным кристаллом сдано в ремонт в торговой точке производителя, продавец торговой точки принял кольцо вместе с кристаллом и выписал квитанцию с номером изделия (т.е. опытный продавец принял найденный кристалл как бриллиант, предварительно посоветовавшись с директором). После этого в телефонном режиме производитель проинформировал что кристалл сданный в ремонт — не бриллиант. Производитель настаивает на том что произошло совпадение и просто очень похожий кристалл был найден в кафе, но это не тот кристалл который продавался с изделием изначально. Учитывая факт, что кольцо не сдавалось в ремонт, а найденный кристалл идеально подходит в кольцо, имеет точно такую же форму и размер, в подобное совпадение верится с трудом. Все уговоры сдать кольцо вместе с кристалом на трассологическую экспертизу, заканчиваются требованием производителя вернуть квитанцию, подтверждающую принятие изделия в ремонт. Написали официальное письмо производителю с просьбой провести экспертизу и обеспечить наше присутствие (при сдаче на экспертизу и при получении результатов). Но, учитывая настроения производителя и нежелание узнать правду, есть сомнения что экспертиза все-таки состоится. Посоветуйте как быть в этой ситуации, и что делать если производитель проигнорирует официальный запрос, или же пришлет ответ что экспертизу проводить не собирается, и что делать если по истечении 2 недель с дня сдачи в ремонт изделия производитель никак не отреагирует и будет молчать.

Приобрели ювелирное изделие с бриллиантом, через 1.3 года в кафе выпала вставка, официант нашел кристалл по форме, размеру и огранке идеально похожий на тот что был в кольце. На следующий день кольцо вместе с найденным кристаллом сдано в ремонт в торговой точке производителя, продавец торговой точки принял кольцо вместе с кристаллом и выписал квитанцию с номером изделия (т.е. опытный продавец принял найденный кристалл как бриллиант, предварительно посоветовавшись с директором). После этого в телефонном режиме производитель проинформировал что кристалл сданный в ремонт — не бриллиант. Производитель настаивает на том что произошло совпадение и просто очень похожий кристалл был найден в кафе, но это не тот кристалл который продавался с изделием изначально. Учитывая факт, что кольцо не сдавалось в ремонт, а найденный кристалл идеально подходит в кольцо, имеет точно такую же форму и размер, в подобное совпадение верится с трудом. Все уговоры сдать кольцо вместе с кристалом на трассологическую экспертизу, заканчиваются требованием производителя вернуть квитанцию, подтверждающую принятие изделия в ремонт. Написали официальное письмо производителю с просьбой провести экспертизу и обеспечить наше присутствие (при сдаче на экспертизу и при получении результатов). Но, учитывая настроения производителя и нежелание узнать правду, есть сомнения что экспертиза все-таки состоится. Посоветуйте как быть в этой ситуации, и что делать если производитель проигнорирует официальный запрос, или же пришлет ответ что экспертизу проводить не собирается, и что делать если по истечении 2 недель с дня сдачи в ремонт изделия производитель никак не отреагирует и будет молчать.

Прочитав ваш пост возникло несколько вопросов :

1) Вы сами — лично , уверены , что в ремонт сдали изделие именно с тем камнем , кот. был в нём при покупке ?

2) В кафе вам вернули камень не сразу ?
официант нашел кристалл по форме, размеру и огранке идеально похожий на тот что был в кольце — создаётся впечатление , что у официанта было несколько вариантов :confused: и из них он выбрал тот ,кот. подходил вам.

3)
продавец торговой точки принял кольцо вместе с кристаллом и выписал квитанцию с номером изделия (т.е. опытный продавец принял найденный кристалл как бриллиант, предварительно посоветовавшись с директором)

камень каким либо способом был проверен (т.е. в квитанции есть чёткое указание того , что вы сдали кольцо именно с бриллиантом )?

4)
Производитель настаивает на том что произошло совпадение и просто очень похожий кристалл был найден в кафе, но это не тот кристалл который продавался с изделием изначально. Учитывая факт, что кольцо не сдавалось в ремонт, а найденный кристалл идеально подходит в кольцо, имеет точно такую же форму и размер, в подобное совпадение верится с трудом.

5)
Все уговоры сдать кольцо вместе с кристалом на трассологическую экспертизу, заканчиваются требованием производителя вернуть квитанцию, подтверждающую принятие изделия в ремонт.

Для вас сейчас эта квитанция основное доказательство того , что вы сдали кольцо с брил. , отдадите квитанцию — ничего не сможете доказать. Продавец несёт ответственность за сохранность ,сданного вами изделия и если по квитанции вы сдали кольцо с брил. , то и получить обратно вы должны его же.

6)
Написали официальное письмо производителю с просьбой провести экспертизу и обеспечить наше присутствие (при сдаче на экспертизу и при получении результатов). Но, учитывая настроения производителя и нежелание узнать правду, есть сомнения что экспертиза все-таки состоится.

экспертиза в данном случае будет платной ,обязать продавца её провести (организовать ,оплатить ) вы можете только в том случае ,если товар ещё на гарантии.

7)
Посоветуйте как быть в этой ситуации, и что делать если производитель проигнорирует официальный запрос, или же пришлет ответ что экспертизу проводить не собирается, и что делать если по истечении 2 недель с дня сдачи в ремонт изделия производитель никак не отреагирует и будет молчать.

Если вы уверены , что сдали в ремонт кольцо именно с тем камнем , кот. был в кольце при продаже , то либо вам изначально продали не брил. ,либо сейчас водят за нос ( тогда это уже выходит за рамки ЗУ О ЗПП и может вам надо в правоохранительные органы )

Экспертизу вы можете провести и сами http://www.gems.org.ua/ru/s2.htm#2a , вопрос в том , что кольцо должно попасть на экспертизу сейчас непосредственно от продавца , о не от вас (как только вы отдадите квитанцию и заберёте кольцо — врядли вы сможете доказать , что это тот камень ,кот. вам вернул продавец из ремонта.)

что делать если по истечении 2 недель с дня сдачи в ремонт изделия производитель никак не отреагирует и будет молчать

если это НЕ гарантийный ремонт , то здесь нет привязки к 14 дням ( в квитанции указан срок выполнения ремонта ?) , срок исполнения — по договорённости в разумных пределах.

На ваше письменное заявление о проведении экспертизы вам могут дать ответ в сроки согл.ЗУ Об обращениях граждан http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його заступник
встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п’яти днів.

Я бы посоветовала обратиться вам в управление по защите прав потребителей по месту проживания , т.к. ситуация неординарная.Кольцо пока не забирайте.

Спасибо за ответы !
1) когда несли в ремонт по гарантии — были уверены на 100%, и продавец в магазине приняла камень вместе с оправой без тени сомнения. а вот после общения с производителем и их утверждением «ну что вы разве не видите что это не бриллиант», «это вообще страза со штанов или сапог» и т.д. появились сомнения и мы допускаем возможность совпадения! по поводу страз конечно они перегнули палку, но это скорее всего от переизбытка эмоций.

2) в кафе помимо нас (8 человек) еще 3 или 4 официанта искали камень, нашелся он минут через 10-15 с начала поисков. официанты не видили кольцо, поэтому подобрать камень который подходит нам не могли никак. и опять же нам не принесли несколько камней на выбор — только этот один.

3) в квитанции четко указана модель кольца с бриллиантом, квитанция с печатью и подписью. и изделие было принято в ремонт по гарантиии — так как производитель еще при продаже сообщил что гарантия на это изделие пожизненная.. но даже учитывая, что сейчас они от этих слов отказываются , в обществе по защите прав потребителей сообщили что обычная гарантия длится 1.5 года. хотя производитель настаивает что гарантия по закон-ву 1 год.

6) товар на гарантии, и в ремонт был принят именно по гарантии (хотя в квитанции просто указан номер изделия и написано «ремонт»).

7) нам необходимо узнать — произошло совпадение или же нам изначально продали не бриллиант. трассологической экспертиза покажет стоял ли найденный камень в изделии. Уточнили что такую экспертизу можно сделать в институте судебно-медицинских экспертиз, договорились с производителем сдать вместе изделие и потом вместе получить результаты. Но в итоге перезвонил директор и сказала что пока я ей не верну квитанцию ничего никуда она сдавать не будет, так как в этом случае она возвращет изделие и хочет получить обратно квитанцию. Все убеждения что изделие она передает на экспертизу, а не нам лично, заканчиваются одним — «верните квитанцию. «

Мы были в управлении по защите прав потребителей и именно там нам посоветовали написать официальное заявление с просьбой провести экспертизу и установить факт стоял ли найденный кристалл в оправе. мы заявление подготовили и сдали, в заявлении есть фраза «Прошу сообщить мне письменно в трехдневный срок о дате и времени проведения экспертизы, а также обеспечить мое присутствие при сдаче изделия на экспертизу и получении результатов экспертизы», сегодня как раз третий день и я очень сомневаюсь что будет ответ. поэтому мы и раместили это сообщение. Непонятно что делать: если ответа на заявление не будет и экспертизы тоже не будет. в общ-ве по защите прав потребителей сказали что с момента сдачи в ремонт изделия у производителя есть 2 недели. а что потом? ну вот к примеру они мне не отдают кольцо, не отвечают на заявление.

Спасибо за ответы !
1) когда несли в ремонт по гарантии — были уверены на 100%, и продавец в магазине приняла камень вместе с оправой без тени сомнения. а вот после общения с производителем и их утверждением «ну что вы разве не видите что это не бриллиант», «это вообще страза со штанов или сапог» и т.д. появились сомнения и мы допускаем возможность совпадения! по поводу страз конечно они перегнули палку, но это скорее всего от переизбытка эмоций.

2) в кафе помимо нас (8 человек) еще 3 или 4 официанта искали камень, нашелся он минут через 10-15 с начала поисков. официанты не видили кольцо, поэтому подобрать камень который подходит нам не могли никак. и опять же нам не принесли несколько камней на выбор — только этот один.

3) в квитанции четко указана модель кольца с бриллиантом, квитанция с печатью и подписью. и изделие было принято в ремонт по гарантиии — так как производитель еще при продаже сообщил что гарантия на это изделие пожизненная.. но даже учитывая, что сейчас они от этих слов отказываются , в обществе по защите прав потребителей сообщили что обычная гарантия длится 1.5 года. хотя производитель настаивает что гарантия по закон-ву 1 год.

6) товар на гарантии, и в ремонт был принят именно по гарантии (хотя в квитанции просто указан номер изделия и написано «ремонт»).

7) нам необходимо узнать — произошло совпадение или же нам изначально продали не бриллиант. трассологической экспертиза покажет стоял ли найденный камень в изделии. Уточнили что такую экспертизу можно сделать в институте судебно-медицинских экспертиз, договорились с производителем сдать вместе изделие и потом вместе получить результаты. Но в итоге перезвонил директор и сказала что пока я ей не верну квитанцию ничего никуда она сдавать не будет, так как в этом случае она возвращет изделие и хочет получить обратно квитанцию. Все убеждения что изделие она передает на экспертизу, а не нам лично, заканчиваются одним — «верните квитанцию. «

Мы были в управлении по защите прав потребителей и именно там нам посоветовали написать официальное заявление с просьбой провести экспертизу и установить факт стоял ли найденный кристалл в оправе. мы заявление подготовили и сдали, в заявлении есть фраза «Прошу сообщить мне письменно в трехдневный срок о дате и времени проведения экспертизы, а также обеспечить мое присутствие при сдаче изделия на экспертизу и получении результатов экспертизы», сегодня как раз третий день и я очень сомневаюсь что будет ответ. поэтому мы и раместили это сообщение. Непонятно что делать: если ответа на заявление не будет и экспертизы тоже не будет. в общ-ве по защите прав потребителей сказали что с момента сдачи в ремонт изделия у производителя есть 2 недели. а что потом? ну вот к примеру они мне не отдают кольцо, не отвечают на заявление.

1) Насчёт срока гарантии

ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінного каміння

10. У разі виявлення недоліків чи фальсифікації ювелірного
виробу протягом 6 місяців з дня покупки покупець має право за
своїм вибором вимагати від суб’єкта господарської діяльності:

безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування
покупцю витрат на їх виправлення;

заміни на вироби аналогічної марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості;

відповідного зменшення їх купівельної ціни;

заміни на такі ж вироби іншої марки (моделі, артикулу,
модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

розірвання договору та відшкодування збитків, яких він
зазнав.

Если , же на товар не установлен гарантийный срок
производитель еще при продаже сообщил что гарантия на это изделие пожизненная.
это же было только на словах? Хотя , гарант срок должен быть указан
2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або
на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до
продукції.
То , согл. ЗУ О ЗПП
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12

5. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк
придатності не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю
(виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було
виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва — не
пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

2 ) Насчёт того , что
хочет получить обратно квитанцию.

Інструкція
щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних
виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння

2. Особливості приймання та оформлення замовлення

Ідентифікація дорогоцінного каміння повинна проводитися на
відповідному обладнанні. У разі відсутності такого обладнання
роботи з дорогоцінним камінням замовника виконуються у його
присутності.

Товар принят в ремонт и оформлен как кольцо с бриллиантом ( если не проверили при приёме — их оплошность — у вас квитанция с доказательством ; если проверили , но плохо — тоже их оплошность , т.к.
4. Працівники торговельного підприємства, які зайняті
обслуговуванням покупців, повинні мати спеціальну професійну
підготовку, знати асортимент і якісні характеристики товарів, що є
в продажу (назви дорогоцінних металів, їх метричні проби, назви
каменів, їх колір, дефектність, масу, форму огранки, ознаки
браку). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=460-99-%EF

1.5. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність
працівників, ознайомити замовника з вимогами нормативних
документів, які належать до цих послуг). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0806-00

Ни в коем случае не отдавайте квитанцию .

7) нам необходимо узнать — произошло совпадение или же нам изначально продали не бриллиант

ну в совпадение верится с трудом ( если конечно в арсенале официанта в кафе нет всевозможных копий камней :))

Если подмена камня произошла после того , как вы отдали кольцо в ремонт , то следов на камне не будет ( экспертиза не в вашу пользу ) ,

если подмена произошла в кафе , то на нём так же не будет следов ( опять не в вашу пользу ) ,

и только в том случае , если этот камень стоял в кольце , на нём будут следы ( значит вам продали кольцо с подделкой ? ) Может быть именно из-за этого они не хотят проводить экспертизу ?

Уточнили что такую экспертизу можно сделать в институте судебно-медицинских экспертиз, договорились с производителем сдать вместе изделие и потом вместе получить результаты. Но в итоге перезвонил директор и сказала что пока я ей не верну квитанцию ничего никуда она сдавать не будет, так как в этом случае она возвращет изделие и хочет получить обратно квитанцию.

Ознакомьтесь с
ІНСТРУКЦІЯ
про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень

3.9. Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на
місці події або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або
особа, яка призначила експертизу (замовила дослідження), повинна
забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а
також належні умови його роботи, а в разі потреби — викликати
учасників процесу або інших осіб. У разі неявки осіб чи їх
законних представників, що викликалися у визначений час на місце
події або огляду об’єкта, дослідження (огляд) проводиться без їх
участі, про що зазначається у висновку.

Уточните , там , где будет проводиться экспертиза , о возможности проведения её
за місцезнаходженням кольца.

4)
в общ-ве по защите прав потребителей сказали что с момента сдачи в ремонт изделия у производителя есть 2 недели.

Если вы предъявили требование б/п устранения недостатка в теч. ГАРАНТИИ , тогда оно должно быть выполнено в теч. 14 дней или по договорённости ( в разумных пределах ) , если же гарантия закончилась , то срок выполнения ремонта по договорённости ( в разумных пределах ).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 ) Если гарантия ещё есть — ждите 14 дней ( т.к. вы первоначально заявили требование ремонта ) — если ответа не будет ( и ( или ) экспертизы ) , то обращайтесь повторно в Управление по ЗПП.

2 ) Если гарантия уже закончилась — то есть смысл самим организовать проведение экспертизы ( пригласив эксперта в магазин ) . чтобы не забирать кольцо у продавца до её проведения .

Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.

В законе «Про захист прав споживачів» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12) сказано:

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Что это тогда получается, товар аналогичной модели, независимо от модели ?)

Заранее спасибо за помощь !

Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.

В законе «Про захист прав споживачів» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12) сказано:

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Что это тогда получается, товар аналогичной модели, независимо от модели ?)

Заранее спасибо за помощь !

Вопрос 6: Какой товар можно назвать «аналогичным» в соответствии с п.9 Ст.8? Например, 14-ти дюймовый телевизор Samsung является ли аналогом для 32-х дюймового Philips?

Ответ 6: Используемое в п.9 ст.8 Закона понятие «аналогичный товар» означает, прежде всего, товар такого же функционального назначения, что и вещь, сданная в ремонт. Кроме того, предоставляемый во временное пользование товар должен иметь те же технические показатели и функции, что и ремонтируемый, если потребитель не выразил согласия на иное. Предоставляемый во временное пользование товар должен удовлетворять потребности потребителя в той же степени, что и товар, сданный в ремонт. Поэтому 14-ти дюймовый телевизор нельзя признать аналогичным 32-дюймовому.[/b]

Аналогичный товар — товар, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого полностью идентичного товара товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам другого товара.

KUPCHIXAKUPCHIXA, спасибо большое за ответ !

Скажите пожалуйста, а с какого момента начинается время ремонта ? Дело в том, что я сдал блок питания в сервисный центр по гарантии, и мне сказали, что в течение 2-ух недель будет происходить оценка причины поломки, и только потом, если в причине поломки виноват производитель, я смогу написать письменное заявление на получение аналогичного товара. То есть в течение этих 2-ух недель я не имею права получить аналогичный товар ?

Куплен ноутбук Асус. есть гарантийый талон и товарный чек.
Пошли трещины на корпусе возле петель, из-за того что они сильно тугие и плохое качество пластика, из которого сделан корпус.
Гарантия 24 мес. срок истек 04.12.2009 (от даты продажи, указанной в чеке и гарантийном талоне)

Но на сайте Асуса указано:
Компания ASUSTeK устанавливает на ноутбуки, продаваемые под маркой ASUS, ВСЕМИРНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ, 24 месяца или 12 месяцев,
в зависимости от специальной наклейки на обратной стороне ноутбука (например: 24M означает 24 месяца; 12М означает 12 месяцев) с даты покупки. Эта Гарантия распространяется только на новые продукты.
«Гарантийный срок от компании ASUSTeK Computer Inc. в любом случае не может
превышать:
Гарантийный срок от компании ASUSTeK Computer Inc. в любом случае не может
превышать:
— для ноутбуков со сроком гарантии 24 месяца — не может превышать 30 месяцев с даты производства (24 месяца срок гарантии + 6 месяцев срок
реализации);
.
— для ноутбуков со сроком гарантии 24 месяца – 4 года c даты производства при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в «Руководстве пользователя».

В связи с этим у меня вопросы:

1. Насколько я понял нету привязки к гарантийному талону, а к наклейке на корпусе с сериным номером, в котором зашифрована дата производства .
поскольку:
ст. 8 п. 11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
т.е. если сказать что потерял талон. то сервис будет смотреть на «серийник».
Это косвенно подтверждилось когда я пришел в сервис и сказал мол вот мой случай уже не гарантийный, то девушка зашла на сайт и говорит что по серийному номеру на него еще распространяется гарантия до марта 2010 года, что как раз соотвествует 30 месяцам (т.е. 2,5 года). И что мол можно будет сделать бесплатно и подвести под гарантийный случай. Я так понял что она не взяла в расчет чек и гарантийный талон, а смотрела на серийник.
Сказала что это массово у этой модели.
В сети нашел инфу, с ответом клиенту от Центрального сервиса по всему СНГ, где сказано:

«Добрый день.
.
Данная проблема признана заводским браком.
. На данный момент мы рассылаем в сервисные центры информационные письма по поводу данного дефекта. «

Так вот когда я сказал что слышал, что еще распространяется гарантия, то меняется весь ноубук, т.к. это признано заводским браком и у этой всей этой серии (F3) массовые случаи трещин на корпусе возле петель, из-за того что они сильно тугие и плохое качество пластика, из которого сделан корпус.
Так девушка начала говрить мол меняем только крышку и петли бесплатно, а обмена не прповодим и вообще потом начала мол она точно не может сказать на гарантии он у меня по срокам или нет и будет выяснять. Дала мне акт на приемку и сказала зайтим вечером. Я отказался подписывать акт сказал буду консультироваться, она аннулировала факт обращения.

2. Если все-таки по срокам уже прошла гарантия, то можно настаивать на бесплатном ремонте, ссылаясь на ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів»
п. 10. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.
если Асус указывет что 4 года срок службы, и брак признан уже ранее заводским, то пусть и ремонтируют бесплатно.

НО ВСЕ ТАКИ МОЖЕТ ПРАВОМЕРНО НАСТАИВАТЬ НА ЗАМЕНЕ МОЕ ПЕРВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ВЕРНОЕ ??

Смотрите еще:

  • Как написать письмо собянину через интернет Как написать письмо Собянину? Инструкция С каждым в жизни может произойти какая-нибудь ситуация, разрешением которой сможет заняться лишь руководитель, занимающий высокий пост в городе. Чтобы отстоять свои интересы и законные права, любой москвич может написать письмо […]
  • Мировой суд жуковского Мировой суд жуковского Арестова Ольга Николаевна Телефон: (48334) 3-16-59 назначена Постановлением Брянской областной Думы от 31.05.2018 № 6-1181 помощник мирового судьи Конторина Ольга Леонидовна Телефон: (48334) 3-16-59 секретарь судебного заседания Федулова Ирина […]
  • Алименты если муж инвалид 2 группы Алименты с пенсии инвалида Я инвалид третей групя у меня с пенсеи чычитывают алименты. А сыну уже три года как исполнилось 18.он проживает в Узбекистане и говорит что как исполнилось 18 он больше не получает. Куда мне обротитсся чтоб больше не выщитывали. И получить […]
  • Закон об ао ценные бумаги Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества “О рынке ценных бумаг” (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Положением о Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, утвержденным Указом Президента Российской […]
  • Движение велосипеда по пдд Глава 20. Движение на велосипедах и мопедах ПДД он-лайн ПДР на Беларускай мове Rules of the road ПДД для Android ПДД для iPhone ПДД в формате FB2 Стаж водителя Административная ответственность Уголовная ответственность История Правил Последние […]
  • Корпус юристов Встреча актива КСМЮ и Корпуса "За чистые выборы" с руководством Ассоциации юристов России 20 января 2014 года состоялась встреча актива КСМЮ АЮР с Руководством Ассоциации. Во встрече приняли участие сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА (Университет […]
  • Мировой суд рт Мировой суд рт Судебный участок мирового судьи №2 г. Кызыла Республики Тыва Общие новости Аппарат мирового судьи МИРОВОЙ СУДЬЯ Оюн Максим Маадырович Помощник мирового судьи Шарбии Айыраа Артуровна Телефон: 8 (39422) 6-44-50 СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ Дандар Чинчи […]
  • В какой срок можно вернуть товар надлежащего качества В какой срок обязаны заменить товар ненадлежащего качества Согласно п. 6 ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" при наличии товара требование потребителя о его замене подлежит немедленному удовлетворению, а в случае возникновения потребности в проверке […]