Таможенный кодекс 16 статья

Державна фіскальна служба України

Митний кодекс

 • 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
 • 2. Розділ I. Загальні положення (статті 1-35)
 • 3. Розділ II. Країна походження товару (статті 36-48)
 • 4. Розділ III. Митна вартість товарів та методи її визначення (статті 49-66)
 • 5. Розділ IV. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (статті 67-69)
 • 6. Розділ V. Митні режими (статті 70-185)
 • 7. Розділ VI. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту
 • 8. Розділ VII. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів та розпорядження ними
 • 9. Розділ VIII. Митне оформлення (статті 246-269)
 • 10. Розділ IХ. Митні платежі (статті 270-304)
 • 11. Розділ Х. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед органами доходів і зборів
 • 12. Розділ ХI. Митний контроль (статті 318-363)
 • 13. Розділ XII. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами (статті 364-381)
 • 14. Розділ ХIII. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном
 • 15. Розділ XIV. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (статті 397-403)
 • 16. Розділ ХV. Здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств
 • 17. Розділ XVI. Митна статистика (статті 447-455)
 • 18. Розділ XVII. Запобігання та протидія контрабанді (статті 456-457)
 • 19. Розділ XVIII. Порушення митних правил та відповідальність за них (статті 458-485)
 • 20. Розділ ХIХ. Провадження у справах про порушення митних правил (статті 486-542)
 • 21. Розділ XX. Органи доходів і зборів
 • 22. Розділ ХХI. Прикінцеві та перехідні положення

Із змінами і доповненнями,
внесеними Законами України

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552)

<Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4915-VI від 07.06.2012 , ВВР, 2013, № 18, ст.167
№ 4999-VI від 21.06.2012 , ВВР, 2013, № 19-20, ст.187
№ 5018-VI від 21.06.2012 , ВВР, 2013, № 22, ст.212
№ 5043-VI від 04.07.2012 , ВВР, 2013, № 25, ст.248
№ 5076-VI від 05.07.2012 , ВВР, 2013, № 27, ст.282
№ 5210-VI від 06.09.2012 , ВВР, 2013, № 33, ст.437
№ 5288-VI від 18.09.2012 , ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5406-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 183-VII від 04.04.2013 , ВВР, 2014, № 10, ст.114
№ 245-VII від 16.05.2013 , ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 405-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.711
№ 588-VII від 19.09.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.741
№ 1201-VII від 10.04.2014 , ВВР, 2014, № 23, ст.875
№ 1560-VII від 01.07.2014 , ВВР, 2014, № 34, ст.1174
№ 1636-VII від 12.08.2014 , ВВР, 2014, № 43, ст.2030
№ 1657-VII від 02.09.2014 , ВВР, 2014, № 41-42, ст.2026
№ 1697-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 53-VIII від 25.12.2014 , ВВР, 2015, № 4, ст.15
№ 74-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 4, ст.21
№ 214-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 17, ст.120
№ 222-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 512-VIII від 04.06.2015 , ВВР, 2015, № 32, ст.305>

<Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 36 5-VIII від 23.04.2015 , ВВР, 2015, № 28, ст.242
№ 556-VIII від 30.06.2015 , ВВР, 2015, № 34, ст.335
№ 902-VIII від 23.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.45
№ 994-VIII від 04.02.2016 , ВВР, 2016, № 12, ст.136
№ 1771-VIII від 06.12.2016 , ВВР, 2017, № 4, ст.40
№ 1796-VIII від 20.12.2016 , ВВР, 2017, № 4, ст.45
№ 2042-VIII від 18.05.2017 , ВВР, 2017, № 31, ст.343
№ 2114-VIII від 22.06.2017 , ВВР, 2017, № 32, ст.347
№ 2177-VIII від 07.11.2017 , ВВР, 2017, № 49-50, ст.438
№ 232 1-VIII від 13.03.2018 , ВВР, 2018, № 21, ст.193
№ 2375-VIII від 22.03.2018 , ВВР, 2018, № 17, ст.58
№ 2464-VIII від 19.06.2018 >

Таможенный кодекс

Кодекс утратил силу на основании кодекса
N 4495-VI от 13.03.2012

Таможенный кодекс Украины определяет основы организации и осуществления таможенного дела в Украине, регулирует экономические, организационные, правовые, кадровые и социальные аспекты деятельности таможенной службы Украины.

Таможенный кодекс направлен на обеспечение защиты экономических интересов Украины, создание благоприятных условий для развития ее экономики, защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и граждан, а также обеспечения соблюдения законодательства Украины по вопросам таможенного дела.

Содержание Таможенного кодекса Украины

Раздел 1.Общие положения

Раздел 2. Таможенный контроль

Раздел 3. Таможенное оформление.

Раздел 4. Перемещение и пропуск товаров и транспортных средств через таможенный кордон Украины

Раздел 5. Таможенные процедуры при перемещении товаров через таможенный кордон Украины разными видами транспорта

Раздел 6. Распоряжение товарами, которые находятся под таможенным контролем

Раздел 7. Предпринимательская деятельность по оказанию услуг декларирования товаров и транспортных средств и перевозки товаров, которые перемещаются через таможенный кордон Украины или находятся под таможенным контролем

Раздел 8. Таможенный режим относительно товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенный кордон Украины

Найти компанию:

 • Глава 28. Общие положения (ст. 185-187)
 • Глава 29. Импорт (ст. 188-189)
 • Глава 30. Реимпорт (ст. 190-193)
 • Глава 31. Экспорт (ст. 194-195)
 • Глава 32. Реэкспорт (ст. 196-199)
 • Глава 33. Транзит (ст. 200-203)
 • Глава 34. Временный ввоз (вывоз) (ст. 204-211)
 • Глава 35. Таможенный склад (ст. 212-216)
 • Глава 36. Специальная таможенная зона (ст. 217-224)
 • Глава 37. Магазин беспошлинной торговли (ст. 225-228)
 • Глава 38. Переработка на таможенной территории Украины (ст. 229-236)
 • Глава 39. Переработка за пределами таможенной территории Украины (ст. 237-242)
 • Глава 40. Уничтожение или разрушение (ст. 243-245)
 • Глава 41. Отказ в пользу государства (ст. 246)

Раздел 9. Особенности пропуска и налогообложения товаров, которые перемещаются через таможенный кордон Украины гражданами

Раздел 10. Контроль за перемещением через таможенный кордон Украины товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности

Раздел 11. Таможенная стоимость товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров

Раздел 12. Страна происхождения товара

Раздел 13. Таможенные льготы

Раздел 14. Таможенная статистика

Раздел 15. Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности

Раздел 16. Верификация сертификатов о происхождении товаров из Украины

Раздел 17. Предотвращение контрабанды

Раздел 18. Нарушение таможенных правил и ответственность за них. Ответственность лиц, которые принимают участие в производстве по делам о нарушении таможенных правил

Раздел 19. Производство по делам о нарушении таможенных правил

Раздел 20. Работники таможенных органов, специализированных таможенных организаций

Статья 16 Таможенный кодекс (утратил силу) РФ. Обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров (действующая редакция)

Обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров, если иное не установлено настоящим Кодексом, несут:

1) если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется в соответствии с внешнеэкономической сделкой, заключенной российским лицом, — российское лицо, которое заключило такую внешнеэкономическую сделку или от имени либо по поручению которого эта сделка заключена;

2) если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется без заключения внешнеэкономической сделки российским лицом:

лицо, имеющее право владения и (или) право пользования товарами на таможенной территории Российской Федерации;

иные лица, выступающие в качестве, достаточном в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и (или) с настоящим Кодексом для совершения юридически значимых действий от собственного имени с товарами, находящимися под таможенным контролем.

Таможенный кодекс 16 статья

Глава 1. Основы государственного таможенного дела

Статья 1. Законодательство Украины по вопросам государственного таможенного дела

1. Законодательство Украины по вопросам государственного таможенного дела состоит из Конституции Украины, этого Кодекса, других законов Украины, регулирующих вопросы, указанные в статье 7 настоящего Кодекса, международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также нормативно правовых актов, изданных на основе и во исполнение настоящего Кодекса и других законодательных актов.

2. Отношения, связанные с взиманием таможенных платежей, регулируются настоящим Кодексом, Налоговым кодексом Украины и другими законами Украины по вопросам налогообложения.

3. Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом и другими законами Украины, применяются правила международного договора Украины.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 2. Особенности вступления в силу законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела

1. Законы Украины по вопросам государственного таможенного дела, нормативно-правовые акты по вопросам государственного таможенного дела, изданные Кабинетом Министров Украины и центральным органом исполнительной власти, вступают в силу через 45 дней со дня их официального опубликования, если иное не предусмотрено самим законом или нормативно-правовым актом, но не ранее дня их официального опубликования.

2. Официальным опубликованием закона Украины по вопросам государственного таможенного дела, нормативно-правового акта по вопросам государственного таможенного дела, выданного Кабинетом Министров Украины, центральным органом исполнительной власти, считается опубликование его полного текста в одном из периодических печатных изданий, определенных законодательством Украины как официальные. Днем официального опубликования закона Украины по вопросам государственного таможенного дела, нормативно-правового акта по вопросам государственного таможенного дела, выданного Кабинетом Министров Украины, центральным органом исполнительной власти, считается день выхода в свет номера того официального печатного издания, в котором полный текст указанного закона Украины или нормативно-правового акта опубликован раньше, чем в других официальных печатных изданиях. Если опубликование закона Украины по вопросам государственного таможенного дела, нормативно-правового акта по вопросам государственного таможенного дела, выданного Кабинетом Министров Украины, центральным органом исполнительной власти, осуществлялось частями, днем его официального опубликования считается день выхода в свет того номера официального печатного издания, в котором раньше, чем в других официальных печатных изданиях, опубликована последняя часть этого закона или нормативно-правового акта.

3. Закон Украины или другой нормативно-правовой акт по вопросам государственного таможенного дела, который вступает в силу со дня официального опубликования, считается действующим с 0 часов дня, следующего за днем официального опубликования указанного закона Украины или нормативно-правового акта.

4. Если для вступления в силу законом Украины или другим нормативно-правовым актом по вопросам государственного таможенного дела установлен определенный срок со дня его официального опубликования, определенный днями, этот срок начинается с 0 часов дня, следующего за днем официального опубликования указанного закона или акта, и заканчивается в 24 часа последнего дня соответствующего срока.

5. Если день вступления в силу закона Украины или другим нормативно-правовым актом по вопросам государственного таможенного дела определен конкретной датой, этот закон или акт считается действующим с 0 часов указанной даты.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 3. Особенности применения законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела

1. При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются через таможенную границу Украины, применяются исключительно нормы законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела, действующие на день принятия таможенной декларации органом доходов и сборов Украины.

2. В случае если законодательством Украины предусмотрена возможность выполнения таможенных формальностей без подачи таможенной декларации, применяются нормы законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела, действующие на день исполнения таких формальностей.

3. Нормы законов Украины, которые смягчают или отменяют ответственность лица за нарушение таможенных правил, предусмотренные настоящим Кодексом, имеют обратное действие во времени, то есть их нормы распространяются и на правонарушения, совершенные до принятия этих законов. Нормы законов Украины, устанавливающие или усиливающие ответственность за такие правонарушения, обратной силы во времени не имеют.

4. В случае если нормы законов Украины или других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей предприятий и граждан, которые перемещают товары, транспортные средства коммерческого назначения через таможенную границу Украины или осуществляющих операции с товарами, находящихся под таможенным контролем, или прав и обязанностей должностных лиц органов доходов и сборов, вследствие чего есть возможность принять решение как в пользу таких предприятий и граждан, так и в пользу органа доходов и сборов, решение должно приниматься в пользу указанных предприятий и граждан.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 3.1. Особенности применения валютных курсов

1. Для целей осуществления таможенных формальностей в отношении товаров и транспортных средств коммерческого назначения применяется официальный курс валюты Украины к иностранной валюте, установленный Национальным банком Украины, действующей на 0 часов дня подачи таможенной декларации, или дня совершения таможенных формальностей, если они осуществляются без представления таможенной декларации

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Статья 4. Определение основных терминов и понятий

1. В этом Кодексе приведенные ниже термины и понятия употребляются в таком значении:

1) валютные ценности:

а) валюта Украины — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет и в других формах, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые из обращения или изымаемые из него, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) иностранная валюта — иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, а также изъятые из обращения или изымаемые из него, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

в) платежные документы и ценные бумаги (акции, облигации, купоны к ним, векселя (тратты), долговые расписки, аккредитивы, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты, другие финансовые и банковские документы), выраженные в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах;

г) банковские металлы — золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, имеющие сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов;

2) груз экспресс-перевозчика — консолидированные по единому транспортному документу международные экспресс-отправления или международные экспресс-отправления, которые не вошли в состав этих консолидированных международных экспресс-отправлений по своему характеру, размерам или по другим причинам, которые перемещаются (пересылаются) экспресс- перевозчиком через таможенную границу Украины;

3) грузовое отправление — товары, которые поступают в Украину в адрес лиц или отправляемые ими за пределы Украины или перемещаемые транзитом через таможенную территорию Украины, кроме товаров, принадлежащих гражданам и перемещаемых ими в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже;

4) ввоз товаров, транспортных средств на таможенную территорию Украины, вывоз товаров, транспортных средств за пределы таможенной территории Украины — совокупность действий, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины в любой способ в соответствующем направлении;

5) выпуск товаров — предоставление органом доходов и сборов права на пользование и/или распоряжение товарами, в отношении которых осуществляется таможенное оформление, в соответствии с заявленной цели;

6) свободное обращение — оборот товаров, который осуществляется без ограничений со стороны органов доходов и сборов Украины;

7) граждане — физические лица: граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства;

8) декларант — лицо, самостоятельно осуществляет декларирование или от имени которого осуществляется декларирование;

9) декларация таможенной стоимости — документ установленной формы, которая подается декларантом и содержащий сведения о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины или в отношении которых изменяется таможенный режим;

9-1) государственный контроль за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных — документальная проверка, проверка соответствия и физическая проверка, осуществляемых в соответствии с Законом Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных»;

10) разрешение органа доходов и сборов — предоставление лицу органом доходов и сборов устно, письменно (бумажным или электронным документом) или путем проставления оттиска личной номерной печати на сопроводительных документах (декларациях, сведениям) права на совершение определенных действий;

11) драгоценные металлы, драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования, полудрагоценный камень — термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними»;

12) экспресс-перевозчик — перевозчик, с использованием любого вида транспорта осуществляет ускоренная перевозка международных экспресс-отправлений по единому транспортному документу (общие авианакладные (AWB — airwaybill, MAWB — master airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) и т.д. ), а также обеспечивает прием, обработку, предъявления таких отправлений органам доходов и сборов для таможенного контроля и таможенного оформления в местах их таможенного оформления и выдаче получателям (возврат отправителям)

13) меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности — не связаны с применением пошлины к товарам, перемещаемым через таможенную границу Украины, установлены в соответствии с законом запрета и/или ограничения, направленные на защиту внутреннего рынка, общественного порядка и безопасности, общественной морали, на охрану здоровья и жизни людей и животных, охрану окружающей среды, защита прав потребителей товаров, которые ввозятся в Украину, а также на охрану национального культурного и исторического наследия;

14) зона таможенного контроля — место, определенное органами доходов и сборов в пунктах пропуска через государственную границу Украины или в других местах таможенной территории Украины, в рамках которого органы доходов и сборов осуществляют таможенные формальности;

15) иностранные товары — товары, которые не являются украинские соответствии с пунктом 61 настоящей статьи, а также товары, которые потеряли таможенный статус украинских товаров в соответствии с настоящим Кодексом;

16) контейнер — транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна или подобное средство), что:

а) представляет собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную для помещения в нее грузов;

б) имеет постоянный характер и благодаря этому является достаточно прочным, чтобы служить для многократного использования;

в) специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки;

г) сконструированное таким образом, чтобы облегчить его перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой;

г) сконструированное таким образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать;

д) имеет внутренний объем не менее одного метра кубического.

Термин «контейнер» включает приборы и оборудование, необходимые для этого типа контейнера, при условии, что они перевозятся вместе с контейнером. Съемные кузова приравниваются к контейнерам;

17) контрафактные товары — товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, ввоз которых на таможенную территорию Украины или вывозу с этой территории является нарушением прав интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом;

18) культурные ценности — объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране соответственно законодательству Украины;

19) моторные транспортные средства — транспортные средства, движущиеся с помощью установленного на них двигателя

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

20) таможенная декларация — заявление установленной формы, в которой лицом указана таможенная процедура, подлежащая применению к товарам, и предусмотренные законодательством сведения о товарах, условия и способы их перемещения через таможенную границу Украины и относительно начисления таможенных платежей, необходимых для применения этой процедуры;

21) таможенная процедура — обусловлены целью перемещения товаров через таможенную границу Украины совокупность таможенных формальностей и порядок их выполнения;

22) таможенное обеспечение — одноразовые номерные запорно-пломбировочные устройства, печати, штампы, голографические метки, средства электронной цифровой подписи и другие средства идентификации, используемые органами доходов и сборов для отражения и закрепления результатов таможенного контроля и таможенного оформления;

23) таможенное оформление — выполнение таможенных формальностей, необходимых для выпуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения;

24) таможенный контроль — совокупность мер, осуществляемых с целью обеспечения соблюдения норм этого Кодекса, законов и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела, международных договоров Украины, заключенных в установленном законом порядке;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

25) таможенный режим — комплекс взаимосвязанных правовых норм, в соответствии с заявленной целью перемещения товаров через таможенную границу Украины определяют таможенную процедуру в отношении этих товаров, их правовой статус, условия налогообложения и обусловливают их использование после таможенного оформления;

26) таможенный статус товаров — принадлежность товаров к украинским или иностранным;

27) таможенные платежи:

б) акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции);

в) налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (продукции);

28) таможенные правила — установленный настоящим Кодексом и другими актами законодательства Украины порядок перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, предъявления их органам доходов и сборов для таможенного контроля и таможенного оформления, а также осуществление операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, или контроль за которыми возложен на органы доходов и сборов этим Кодексом и другими законами Украины;

29) таможенные формальности — совокупность действий, подлежащих выполнению соответствующими лицами и органами доходов и сборов с целью соблюдения требований законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела;

30) международный транспортный документ — номерной товаросопроводительный документ, который является договором на перевозку каждого отдельного международного экспресс-отправления

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

31) международные почтовые отправления — упакованные и оформленные в соответствии с требованиями актов Всемирного почтового союза и Правил предоставления услуг почтовой связи письма, почтовые карточки, бандероли, специальные мешки с пометкой «М», мелкие пакеты, отправления с объявленной ценностью, почтовые посылки, сгруппированные почтовые отправления с пометкой «Консигнация», отправления международной ускоренной почты «EMS», которые принимаются для пересылки за пределы Украины, доставляются в Украину или перемещаются через территорию Украины транзитом операторами почтовой связи;

32) международные экспресс-отправления — надлежащим образом упакованные международные отправления с документами или товарным вложением, принимаемых обрабатываются, перевозятся любым видом транспорта по международному транспортному документу с целью доставки получателю ускоренным способом в определенный срок;

а) юридические лица, образованные в соответствии с законодательством других государств, которые осуществляют свою деятельность за пределами Украины, а также их обособленные подразделения с местонахождением на территории Украины, которые не осуществляют хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины;

б) расположены на территории Украины дипломатические представительства, консульские учреждения, другие официальные представительства иностранных государств и международных организаций, которые имеют дипломатические привилегии и иммунитет;

в) физические лица: иностранцы и лица без гражданства, граждане Украины, имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе, временно находящихся на территории Украины;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

34) несопровождаемый багаж — товары, которые отправляются их собственниками — гражданами с оформлением багажных или других перевозочных документов и перемещаемых через таможенную границу Украины отдельно от этих граждан;

34.1) органы доходов и сборов — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, таможни и таможенные посты;

35) лица — юридические и физические лица;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

36) личные вещи — товары, новые и бывшие в употреблении, предназначенные для обеспечения обычных повседневных нужд физического лица, которые отвечают цели пребывания указанного лица соответственно в Украине или за рубежом, перемещаемых через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, и не предназначены для предпринимательской деятельности, отчуждения или передачи другим лицам;

37) перевозчик — лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу Украины и/или между органами доходов и сборов на территории Украины или является ответственным за такие перевозки;

38) предприятие — любое юридическое лицо, а также гражданин-предприниматель;

39) налогоплательщик — лицо, на которое в соответствии с настоящим Кодексом, Налогового кодекса Украины и других законов Украины возложена обязанность по уплате таможенных платежей;

40) поверенный — лицо, которое действует на основании договора поручения с экспресс-перевозчиком и осуществляет предъявления международных экспресс-отправления органу доходов и сборов по местонахождению получателя (отправителя);

41) предварительное уведомление — заблаговременное уведомление органа доходов и сборов о намерении ввезти товары на таможенную территорию Украины или вывезти их за ее пределы;

42) предварительный документальный контроль — контрольные мероприятия, заключающиеся в проверке документов и сведений, необходимых для осуществления государственных санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического контроля, и осуществляются органами доходов и сборов в пунктах пропуска через государственную границу Украины по товарам, перемещаемых через таможенную границу Украины;

43) должностные лица предприятий — руководители и другие работники предприятий (резиденты и нерезиденты), которые в силу постоянно или временно выполняемых ими трудовых (служебных) обязанностей отвечают за соблюдение требований, установленных настоящим Кодексом, законами и иными нормативно-правовыми актами Украины, а также международными договорами Украины, заключенными в установленном законом порядке;

44) должностные лица представительств иностранных государств и международных организаций — аккредитованные в Украине главы дипломатических представительств и члены дипломатического персонала, должностные лица консульских учреждений, представители иностранных государств при международных организациях, должностные лица международных организаций;

45) постоянное место жительства — место жительства на территории любого государства не менее одного года гражданина, который не имеет постоянного места жительства на территории других государств и намеревается проживать на территории этого государства в течение любого срока, не ограничивая такое проживание определенной целью, и при условии, что такое проживание не является следствием выполнения этим гражданином служебных обязанностей или обязательств по договору (контракту);

46) объекты права интеллектуальной собственности — объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений;

47) правообладатель — лицо, которому согласно закону принадлежат имущественные права на объект права интеллектуальной собственности, или лицо, действующее от его имени в пределах предоставленных полномочий;

а) товары, предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей (бригад) на борту транспортных средств, независимо от того, продаются эти товары или нет;

б) товары, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в пунктах промежуточных стоянок или остановок (в том числе горюче-смазочные материалы), кроме запасных частей и оборудования, находящихся в транспортных средствах на момент прибытия на таможенную территорию Украины или доставляются на них во время пребывания на этой территории;

в) товары, предназначенные для продажи на вынос пассажирам и членам экипажей (бригад) транспортных средств и находящихся в этих транспортных средствах на момент прибытия на таможенную территорию Украины или доставляются на них во время пребывания на этой территории;

49) пропуск товаров через таможенную границу Украины — предоставление органом доходов и сборов соответствующему лицу разрешения на перемещение товаров через таможенную границу Украины с учетом заявленной цели такого перемещения;

а) юридические лица, образованные и осуществляют свою деятельность соответственно законодательству Украины с местонахождением на ее территории, а также их обособленные подразделения за границей, не осуществляющие хозяйственной деятельности;

б) дипломатические представительства, консульские учреждения и другие официальные представительства Украины за границей, имеющие дипломатические привилегии и иммунитет;

в) физические лица: граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Украине, в том числе, временно находящихся за рубежом;

г) обособленные подразделения иностранных юридических лиц с местонахождением на территории Украины, которые осуществляют хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины;

г) инвестор (оператор) по соглашению о разделе продукции, в том числе постоянное представительство инвестора-нерезидента;

51) ремонт — операции, которые осуществляются для устранения недостатков товаров, приведению их в рабочее состояние, восстановлению ресурса или характеристик и не приводят к изменению кода этих товаров согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности;

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Судебные решения

52) ручная кладь — товары, принадлежащие гражданам и перемещаемых через таможенную границу Украины вместе с этими гражданами или уполномоченными ими лицами без оформления багажных или других перевозочных документов;

53) специально изготовленное хранилище (тайник) — хранилище, изготовленное с целью незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины, а также оборудованные и приспособленные с этой целью конструктивные емкости или предметы, которые ранее подвергались разборке, монтажу и т.п.;

54) судно заграничного плавания — украинское или иностранное судно, осуществляющее международные перевозки товаров и/или пассажиров и прибывает на таможенную территорию Украины или выбывает за ее пределы;

Ввоз иностранных товаров для выполнения ремонтных работ в Украине

Какие таможенные режимы применяются к иностранным товарам, ввезенным для выполнения ремонтных работ в Украине (как гарантийных, так и послегарантийных)?

В соответствии с п. 51 ст. 4 Таможенного кодекса ремонт — это операции, которые осуществляются для устранения недостатков товаров, приведения их в рабочее состояние, восстановления ресурса или характеристик и не приводят к изменению кода этих товаров согласно Украинской классификации товаров внешне-экономической деятельности.

Согласно ст. 147 этого Кодекса переработка на таможенной территории — это таможенный режим, в соответствии с которым иностранные товары подвергаются в установленном законодательством порядке переработке без применения к ним мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, при условии дальнейшего реэкспорта продуктов переработки.

Операции по переработке товаров согласно части второй ст. 150 Таможенного кодекса могут включать, в частности, ремонт товаров, в том числе модернизацию, восстановление и регулирование, калибрование.

Особенности выполнения таможенных формальностей в соответствии с таможенными режимами переработки на таможенной территории определены главой 23 Таможенного кодекса и разделом V Порядка № 657.

Помещение товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории допускается по письменному разрешению таможни ГФС по заявлению собственника этих товаров или уполномоченного им лица (часть первая ст. 149 указанного Кодекса).

Согласно части первой ст. 160 Таможенного кодекса таможенный режим переработки на таможенной территории завершается путем реэкспорта продуктов переработки или помещения их в другой таможенный режим, а также в случаях, предусмотренных частью второй указанной статьи.

В соответствии со ст. 85 Таможенного кодекса реэкспорт — это таможенный режим, согласно которому товары, которые были раньше ввезены на таможенную территорию Украины или на территорию свободной таможенной зоны, вывозятся за пределы таможенной территории Украины без уплаты вывозной таможенной пошлины и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Таможенный режим реэкспорта согласно положениям части первой ст. 86 Таможенного кодекса может быть применен к товарам, которые при ввозе на таможенную территорию Украины имели статус иностранных и, в частности, были помещены в таможенный режим переработки на таможенной территории и вывозятся за пределы таможенной территории Украины в том же состоянии, в котором были ввезены на таможенную территорию Украины, кроме естественных изменений их качественных и/или количественных характеристик при нормальных условиях транспортировки и хранения, или в виде продуктов их переработки.

Особенности выполнения таможенных формальностей в соответствии с таможенным режимом реэкспорта определены главой 16 Таможенного кодекса.

Товары, помещенные в таможенный режим реэкспорта, освобождаются от обложения вывозной пошлиной, если иное не предусмотрено законом, при соблюдении требований и ограничений, установленных главой 16 Таможенного кодекса (п. 2 части первой ст. 283 и абзац первый части пятой ст. 286 этого Кодекса).

Акцизный налог не уплачивается в соответствии с пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Налогового кодекса.

Операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме реэкспорта, если товары помещены в такой режим согласно п. 5 части первой ст. 86 Таможенного кодекса, облагаются налогом по нулевой ставке НДС в соответствии с пп. «б» пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Налогового кодекса.

Смотрите еще:

 • Трудовой кодекс по состоянию на 2014 год Трудовой кодекс Российской Федерации Трудово́й ко́декс Российской Федерации — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. Введён в действие с 1 февраля 2002 года вместо действующего до него Кодекса законов […]
 • Федеральный закон 89 статья 15 Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” (постатейный) Настоящий Комментарий посвящен анализу действующих норм Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” и […]
 • Закон о акционерных обществах рф Об акционерных обществах Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел II ОСНОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Раздел III КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Раздел IV ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Раздел V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ Раздел VI ДИВИДЕНДЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Раздел […]
 • Статья 79 фз об образовании Из каких средств осуществляется питание детей в детских садах? На образовательные организации, в том числе дошкольные, возлагается обязанность по организации питания. Можно ли оставить на повторное обучение учащегося с ограниченными возможностями здоровья по причине […]
 • Сколько пособие на рождение второго ребенка Детские пособия с 1 мая по 31 июля 2018 года С 1 мая 2018 года в Беларуси увеличен размер детских пособий, за исключением пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Перерасчет указанных пособий будет произведен с 1 августа текущего года. Вид пособия Размер […]
 • Категория б статья 66 Категория б статья 66 К пункту "а" относятся: инфекционный спондилит с частыми (3 и более раза в год) обострениями; травматическая спондилопатия (болезнь Кюммеля); спондилолистез III - IV степени (смещение больше половины поперечного диаметра тела позвонка) с […]
 • Анкету на вид на жительство Заявление Вид на жительство (ВНЖ) Можно заполнять вручную, писать разборчиво и понятно (не обязательно печатными буквами), можно выполнить на компьютере и распечатать на принтере. Печатать можно на А3, А4 формате, обязательно с двух сторон. Размер шрифта, которым […]
 • Усыновление ребенка законодательство Усыновление ребенка, гл. 29 Гражданского Процессуального Кодекса РФ Юридические нюансы усыновления: основные статьи из Процессуального Кодекса РФ, которые необходимо знать всем желающим усыновить ребенка. Раздел II. Производство в суде первой инстанции Подраздел IV. […]